Aktuálně

 • 2. červenec
  Přihlášky na finanční konferenci 15. září 2020 Praha

  Tradiční konference Rozpočet a finanční vize měst a obcí se bude konat 15. září 2020 v Praze, opět naproti Hlavnímu nádraží. 12. ročník konference je zaměřen na objektivní ekonomické informace pro přípravu rozpočtu a výhledu samospráv, dotace a ekonomické dopady COVIDu. Přihlášky a program ZDE nebo emailem ZDE

   

 • 17. červen
  Vyprodáno

  Letní dvoudenní seminář 16 a 17. července 2020 v Praze je OBSAZEN. V případě zájmu pište na strnadova@cityfinance.cz , držíme pouze rezervní místa přednostně pro stálé klienty, kteří se nestačili přihlásit.

   

 • 9. červen
  Letní dvoudenní akreditovaný seminář v Praze - Finanční řízení a hospodaření v praxi od A do Z - poslední místa

  Registrujte účastníky na 16.-17. července 2020 do Prahy na dvoudenní akreditovaný seminář Finanční řízení a hospodaření samospráv. Cílem je příprava rozpočtu 2021, rozpočtová pravidla a ukázky dobré praxe rozpočtového hospodaření. Lektoři: TesařMatej (MF ČR), Studeník. Cena na účastníka za oba dny je 3888 Kč (osvobozeno od DPH). Téměř naplněno. Přihláška a podrobný program ZDE nebo emailem ZDE

   

 • 7. květen
  Inkasa daňových příjmů obcí naplno stagnují

  Inkasa DPFO a DPPO mohou být častěji na nule. Jedná se o standardní projev dopadů COVID-19 na finance obcí a krajů. Doporučujeme náš seminář ZDE, který se rychle plní a propočet dopadů s predikcemi Cityfinance i MF ČR ZDE

 • 30. duben
  Objednávejte službu COVID-19 dopady a predikce daňových příjmů na 2020 a 2021 + mnoholetá statistika

  Obsahuje mj.: 

  • dopad COVIDu na daňové příjmy obce porovnaný s dopady finanční krize 2009
  • podrobná predikce daňových příjmů 2020 a 2021 dle Cityfinance + dle MF ČR k sestavení rozpočtu
  • Vývoj příjmů obce na žáky z RUD s výhledem (když má obec školské zařízení)
  • Avízo o finančním zdraví obce (náš "semafor")
  • Vývoj a porovnání provozního salda s průměrem
  • Dlouhodobé saldo demografického vývoje počtu obyvatel, žáků a zaměstnanců
  • Statistiku financí obce od roku 1997 do roku 2019 v tabulkách a grafech
  • Celkem 18 stran A4
  • UKÁZKA ZDE

  Objednat elektronicky ZDE nebo emailem ZDE či kliknutím do menu nahoře "služby". Cena: 3509 Kč včetně 21 % DPH.

   

 • 1. duben
  Největší chybou obcí je v této situaci krácení potřebných investic.

   

   

COVID-19 dopady a predikce daňových příjmů na 2020 a 2021 + mnoholetá statistika

Obsahuje mj.: 

 • dopad COVIDu na daňové příjmy obce porovnaný s dopady finanční krize 2009
 • podrobná predikce daňových příjmů 2020 a 2021 dle Cityfinance + dle MF ČR k sestavení rozpočtu
 • Vývoj příjmů obce na žáky z RUD s výhledem (když má obec školské zařízení)
 • Avízo o finančním zdraví obce (náš "semafor")
 • Vývoj a porovnání provozního salda s průměrem
 • Dlouhodobé saldo demografického vývoje počtu obyvatel, žáků a zaměstnanců
 • Statistiku financí obce od roku 1997 do roku 2019 v tabulkách a grafech
 • Celkem 18 stran A4
 • UKÁZKA ZDE
Cena: 3 509 Kč, vč. 21 % DPH | Objednat »

Střednědobý výhled rozpočtu obce/města s analýzou financí a ratingem

Ke zpracování si většinu údajů seženeme sami. Dokument o cca 40-ti stranách OBSAHUJE:

 • podrobná analýza financí obce - posouzení finančního zdraví (RATING) a  vybraná srovnání s průměrem v ČR
 • stanovení finančních možností obce na 5 let standardně na období 2021 až 2025,
 • stanovení stropu bezpečné zadluženosti obce (doporučený),
 • vyhotovení v souladu s posledními novelami zákonů č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,  z. č. 23/2017, o rozpočtové odpovědnosti a zákonem 243/2000 Sb., o RUD
 • střednědobý výhled rozpočtu obce - informace dle zákona i podrobná data,
 • SWOT analýza financí,
 • návrh ukazatelů rozpočtů a pravidel sestavování rozpočtů,
 • tabulky, grafy a doporučení,
 • součástí je příloha s teoretickým popisem základních principů a pojmů rozpočtového hospodaření obce pro laiky.

POZ. Vhodné přiobjednat prezentací v obci za 12 tis. Kč bez DPH, stačí dopsat do poznámky k objednávce.

Cena: 20 tis. Kč bez DPH (24 200 Kč vč. 21 % DPH) | Objednat »

Investiční úvěrový rámec obce/města

Vyhotovujeme v souladu s novým zákonem o rozpočtové odpovědnosti. Služba obsahuje:

 • Zadávací dokumentaci pro poptávkové řízení obci na klíč.
 • Podmínky nastaveny tak aby byly pro obec co nejvýhodnější a úrok co nejnižší.
 • Důvodovou zprávu do zastupitelstva.
 • Lze zároveň konsolidovat starší dražší úvěry.
 • Doporučujeme vyhotovit spolu se Střednědobým výhledem rozpočtu obce s analýzou financí a ratingem, čímž obec docílí zpravidla nižší úrok a získá vyšší jistotu a přehled o svých finančních možnostech a zároveň splní zákon o rozpočtové zodpovědnosti i zákon o rozpočtových pravidlech k střednědobému výhledu.
Cena: 20 tis. Kč bez DPH (24 200 Kč vč. 21 % DPH) levnější o 50% při objednání se Střednědobým výhledem s analýzou financí a ratingem | Objednat »

Zvýhodněný balíček = Střednědobý výhled rozpočtu obce s analýzou financí a ratingem + Investiční úvěrový rámec

Cena: 30 tis. Kč bez DPH (zvýhodnění 10 000 Kč bez 21 % DPH) | Objednat »

Prezentace materiálu v obci/školení/konzultace

Cena: 12 tis. Kč bez 21 % DPH, včetně cestovních výdajů (14 520 Kč včetně 21 % DPH) | Objednat »

Strategický a akční plán obce/města s financováním

Připravíme strategický plán města/obce s propojením na finanční možnosti. Provedeme zejména:

 • analýzu finančních možností obce na 5 let
 • nastavíme cíle a strategický plán
  • jedna praktická SWOT analýza
  • uvedeme priority tak, aby bylo možné čerpat dotace
 • definice projektů aplikací standardů projektového řízení (projektových strategických karet)
 • zajistíme finanční krytí cílů a sestavíme rozpočtový výhled
 • rozsah cca 25 az 50 stran A4
Cena: Smluvní cena, poptejte, rádi zašleme nabídku | Objednat »

Analýza financí obce s ratingem (bez výhledu)

Obdržíte cca 25 stránkovou analýzu, ve které:

 • zhodnotíme vývoj a stav financí obce,
 • vyhodnotíme finanční zdraví obce RATING,
 • poskytneme doporučení.

Pracujeme s naprosto minimální zátěží obce. Většinu dat zajistíme sami. Možno rozšířit o prezentaci v obci za příplatek 12100 Kč včetně 21 % DPH

Cena: 15 tis. Kč bez DPH (18150 Kč vč. 21 % DPH) | Objednat »

Zavedení systému financování obnovy majetku obce

Zavedeme systém financování obnovy majetku do obce

Výstupy:

 • systém financování obnovy majetku obce
 • Konsolidace majetku (ve spolupráci s obcí)
 • Plán obnovy majetku obce
 • Fond obnovy majetku obce

Postup:

 • zjistíme stav financí obce a finanční kondici
 • konsolidujeme majetek (stavby) obce
 • nastavíme systém
Cena: Smluvní | Objednat »

Systémy kvality ISO 9001, CAF, EFQM, BSC a standardy projektového řízení do měst

Zavádíme mezinárodní standardy kvality, výkonového a projektové řízení do měst.

Cena: Smluvní | Objednat »

Analýzy, stanoviska, audity, konsolidace...

Vyhotovujeme na zakázku kvalitní studie, analýzy, konsolidace, stanoviska a rozbory nejrůznějších oblastí financí a hospodaření. Zejména:

 • analýzy financí a hospodaření samospráv a jejich organizací a společností,
 • analýzy mandatorních výdajů měst,
 • stanoviska k úvěrům a jiným transakcím,
 • konsolidace úvěrů a financování,
 • audit účelnosti, efektivity a hospodárnosti organizací a společností města/obce/kraje apod.,
 • návrhy k zefektivnění hospodaření měst, jejich společností a organizací,
 • stanoviska a studie k privatizaci bytů,
 • sociodemografické studie,
 • situační analýzy,
 • apod.

Pracujeme profesionálně, čestně a s invencí.

Cena: Smluvní | Objednat »

Finanční, ekonomické a organizační poradenství.

Cena: Smluvní | Objednat »

Akreditované semináře na zakázku

Počet účastníkůnení limitován, cena je paušální bez ohledu na počet účastníků. Semináře průběžného vzdělávání s akreditací MV ČR na zakázku. Témata:

 • Finanční řízení a hospodaření (2 denní)
 • Rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu v praxi (1 denní)
 • Rozpočtová pravidla v praxi (1 denní)
Cena: Smluvní | Objednat »

Školení - odborná školení

Témata:

 • Finance:
  • Finanční řízení obce pro zastupitele a vedení obce
  • Zákon o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
  • Rozpočtové určení daní
  • Řízení a hospodaření organizací a společností měst
 • Kvalita a projekty:
  • Projektové řízení dle mezinárodních standardů IPMA, PMBOK, PRINCE a ISO 10 006
  • Řízení kvality CAF a ISO 9001
  • Procesní audity ve veřejné správě
 • Řízení a motivace:
  • Strategické plánování a řízení rozvoje samosprávy
  • Hodnocení a motivace zaměstnanců v praxi města
  • Efektivní vedení porad
 • Komunikace:
  • Komunikační dovednosti - komunikace s problémovými zákazníky - řešení konfliktů
  • Prezentační dovednosti
  • Řešení konfliktů
  • Jak jednat nejen s problémovými klienty
  • Komunikace pro zaměstnance 
  • Vyjednávání a komunikace s dodavateli
  • Asertivita v praxi zaměstnance města
  • Týmová spolupráce
 • Čas:
  • Time management v praxi
  • Jak být efektivním a spokojeným

Poptejte na ludek.tesar@cityfinance.cz

Cena: Smluvní | Objednat »

NEZÁVISLÉ ANALÝZY, STUDIE A ROZBORY - hospodaření obcí, měst, krajů a jejich organizací a společností.

Provádíme mnohé analýzy, rozbory a studie. Pokud potřebuje město nezávislé podklady a zhodnocení nebo návrhy řešení rozličných situací, rádi připravíme potřebné podklady. Zaměřujeme se také na hospodaření organizací a společností měst. Provádíme hospodářské, finanční i procesní a personální audity. Navrhujeme řešení.

 

Přihlaste se k odběru našeho zpravodaje a budete vždy jako první informováni o připravovaných novinkách. Pro případ odhlášení klikněte zde.

Všechna práva vyhrazena © 2010-2011 CityFinance - Luděk Tesař
Pro CityFinance portál spravuje NerWare